Go For Good Food 2.0 : Journée Convergence !

 

 
*Nederlandse tekst hieronder
 
 ! INVITATION !
Go For Good Food 2.0 : Journée Convergence
 
23 septembre 2021 - 9h-17h
 
La co-construction de la stratégie Good Food 2.0 continue de battre son plein : une journée collective est en préparation pour nous rassembler, acteurs et actrices de la stratégie Good Food !
 
Cette journée visera à faire converger les propositions développées lors des rencontres de ces derniers mois. Mais aussi, à mieux se connaître en vue de collaborer dans le futur.
Nous arrivons à un moment-clé de la co-construction et comptons sur votre participation. 
 
Au programme
 
  • En matinée : alignement des retours des premiers mois de la co-construction de la stratégie Good Food 2.0
Pause midi : lunch Good Food convivial
 
  • En après-midi : réflexions collectives pour aller un pas plus loin dans la co-construction de la future stratégie
 
 
Vu l’évolution positive de la situation sanitaire, nous aurons le plaisir de vous donner rendez-vous en présentiel dans la Grande Halle du BE-HERE
 
 
* * * Compte tenu des mesures sanitaires qui seront en vigueur en septembre 2021, les places seront limitées : nous vous confirmerons votre inscription par e-mail au plus tard début septembre 2021 * * *
 
En espérant vous retrouvez nombreux lors de cette journée de rencontres et d’échanges,
 
Les équipes Good Food de Bruxelles Environnement et de Bruxelles Economie Emploi.
 
 
 
 ! UITNODIGING !
Go For Good Food 2.0 : Convergentiedag
 
23 september 2021 - 9u-17u
 
De co-constructie van de Good Food 2.0-strategie komt op kruissnelheid : doe mee aan de ontmoetingsdag voor actoren van de Good Food-strategie, bij elkaar te brengen !
 
Deze dag zal gericht zijn op het samenbrengen van de voorstellen die tijdens de werkgroepen van de afgelopen maanden zijn opgesteld. Maar ook om elkaar beter te leren kennen om in de toekomst samen te werken.

We komen op een sleutelmoment in de co-constructie en rekenen op uw deelname.

 
Op het programma
 
  • Voormiddag : afstemming van feedback uit de eerste maanden van de co-constructie van de Good Food 2.0-strategie
Lunchpauze : gezellige Good Food lunch
 
  • Namiddag : samen nadenken om een ​​stap verder te gaan in de co-constructie van de toekomstige strategie
 
 
Gezien de positieve evolutie van de gezondheidssituatie, ontmoeten we u graag persoonlijk in de Grote Hal van BE-HERE
 
 
* * * Rekening houdend met de gezondheidsmaatregelen die in september 2021 van kracht zullen zijn, zullen de plaatsen beperkt zijn : we bevestigen je inschrijving uiterlijk begin september 2021 per e-mail * * *
 
Wij hopen velen van u te zien op deze dag van ontmoetingen en uitwisselingen.
 
De Good Food-teams van Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid
 
Facebook Twitter Linkedin Vimeo E-mail
 

 

Le 23 septembre, à Be Here

juillet 2024 :

juin 2024 | août 2024

Inscription à la liste de diffusion
    • Liste de la newsletter